Chi tiết

  • TRẠM NGUỒN THỦY LỰC
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1984

Trạm nguồn thủy lực HPU trên cẩu Ship-to -shore dùng điều khiển các cơ cấu chấp hành, hệ thống phanh thường trực, khẩn cấp. Đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn, lực lớn và phù hợp với từng vị trí trên cẩu.

Trạm nguồn thủy lực HPU trên cẩu Ship-to -shore dùng điều khiển các cơ cấu chấp hành, hệ thống phanh thường trực, khẩn cấp. Đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn, lực lớn và phù hợp với từng vị trí trên cẩu.