Chi tiết

  • Phụ tùng Hộp số Allison
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1654

Phụ tùng đại tu hộp số Allison MT600, MT643, RDS3000, HD3060, MD3060

Bộ Biến mô Allison MT643: TC360, TC370,...

Bộ Biến mô Allison RDS3000, HD3060: 

Đĩa bố, đĩa thép hộp số MT643: 23016606, 23016608, 23016610, 23042200, 23042201, 29529492 (29537887), đĩa bố biến mô 23046108,...

Đĩa bố, đĩa thép hộp số RDS3000, HD3060: 29536343, 29536344, 29536345, 29536346, 29536344,

29536345, 29536346, 29542748,

Bố biến mô 29544144, ...

Cáp điện 53573644

Bộ gioăng phốt Allison RDS3000: 29550017, Bộ gioăng phốt bộ chia Allison HD3000: 29554915.

Bộ gioăng phốt Allison HD3060: 29546239, Bộ gioăng bộ chia Allison HD3060: 29544784.

Bơm nhớt hộp số Allion MT643: 29514492

Hộp điều khiển TCM A53, TCM A59 hộp số Allison RDS3000: 29545538

Cần gạt Shift cho hộp số Allison RDS3000, HD3060: 29538022 (29538373)

Damper 29544144, 29530092

Van điện từ 29541897

Nắp hộp số 29540390