Chi tiết

  • Cầu Chủ Động Kessler
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1694

Cầu chủ động Kessler D101/D102 dùng cho xe nâng Reach Stackers:  Fantuzzi, Konecrane, SVE Truck, Hyster, Terex PPM,..

Kessler  D102PL341/528NLB8460 (101.1234.3)

Kessler  D102PL341/528NLB8460 (101.1276.3)

Kessler 101.1979.3

Kessler D81P489SNLB5340(82.6911.3)

Kessler D91PL488NLB6340(91.5518.3a)

Kessler 82.6911.3

Kessler 81.5855.3

Nhập nguyên chiếc

Giá cả cạnh tranh

Bảo hành: 6 tháng

Kessler Drive Axle Common Assembly Numbers
Kessler Axle Type D41

Kessler Axle Type Kessler Axle Part Number/Assembly Number OEM OEM Machine Number
D41PL456NLB3270 41.3433.3A A.L. Lee Rail Runner
D41PL456NLB3270 41.3464.3 A.L. Lee Diesel Rail Commander
D41PL456NLB3270-FS 41.3388.3A Bull Scissorlift Utility Truck
D41PL456NLB3270-FS 41.3843.3B Getman A64

Kessler Axle Type D71

Kessler Axle Type Kessler Axle Part Number/Assembly Number OEM OEM Machine Number
D71PL378NLB4340-FS 72.5240.3G Caterpillar Scoop
D71PL378NLB4340-FS 72.5240.3F DBT Scoop
D71PL378NLB4340-FS 71.4665.3C DBT Scoop
D71PL378NLB4340-FS 72.8805.3A Getman A64
D71PL478NLB3340 72.2209.3 Liebherr A 934
D71PL478NLB5340 72.7505.3 Nordco SWX420 & SWX315

Kessler Axle Type D81

Kessler Axle Type

Kessler Axle Part Number/Assembly Number

OEM OEM Machine Number

D81PL478NLB5340

82.6578.3 Cargotec DCE 160-12
D81PL489NLB3340-3 82.10612A Caterpillar MH3040
D81PL488NLB6340 82.0115.3A Fantuzzi FDC25K7
D81P489SNLB3340-f 82.9746.3A Game Equipment 77MTX
D81P489NLB7340-1FS 82.3050.3E Getman Battery Hauler
D81PL478NLB5340 82.4331.3A Hyundai FLT 12 Ton & FLT 16 Ton
D81PL478NLB5340 82.4330.3A Hyundai FLT 16 Ton
D81PL478NLB5340 82.1386.3B Hyundai FLT 12 Ton
D81PL478NLB5340 82.1421.3A Hyundai FLT 16 Ton
D81PL478NLB5340 81.9192.3F Kalmar FLT 16 Ton
D81PL478NLB5340 81.9192.3H Kalmar FLT 16 Ton
D81PL488NLB6340 82.2619.3 Kalmar Reach Stacker DRF100
D81PL488NLB6340 82.0468.3A Kalmar Reach Stacker DRF100
D81P488NLB5340 81.8492.3H Kalmar FLT 16 Ton
D81PL478NLB5340 81.8933.3 Kalmar FLT 16 Ton
D81PL488NLB3340 81.5568.3B Liebherr A 9321
D81PL488NLB3340 82.6118.3 Liebherr A 934 HD
D81PL478NLB5340 82.6504.3D Nacco A238
D81VPL477 82.4577.3A Option Industries C500 8X4
D81P489NLB5460-FS 82.3673.3A Paus PMKT 10000
D81PL489NLB3440-3 82.7329.3B Rico PG-300
D81PL489NLB3440-3 82.8275.3 Rico PG-300
D81PL80 82.1230.3D Rosenbauer Panther 6X6
D81PL478NLB4340-FS 82.4408.3 Sandvik  
D81PL478NLB5340 81.9982.3C SMV FLT 16 Ton
D81PL488NLB6340 82.0862.3A Svetruck ECH
D81PL478NLB5340 82.7332.3 Taylor TXH360L
D81PL478NLB5340 82.1458.3F Taylor TXH360L
D81PL478NLB5340 82.1458.3D Taylor TXH360L
D81VPL478 82.3745.3E Terberg YT 6X4
D81PL478 82.5309.3B Terberg YT223 & RT223
D81DPL478 82.3744.3D Terberg YT 6X4
D81PL478NLB5340 81.7082.3C Valmet TD 1612

Kessler Axle Type D91

Kessler Axle Type Kessler Axle Part Number/Assembly Number OEM OEM Machine Number
D91PL408NLB6460 91.7072.3A CVS FL 3212
D91PL488NLB4460 91.7319.3F Hyundai 20T
D91PL408NLB5460 91.4715.3B Kaldnes V900
D91PL488NLB4460 91.5635.3C Kalmar FLT 25 Ton
D91P489NLB4460 91.7289.3A Kalmar FDC 250-12
D91VPL488 91.5018.2D Liebherr A 944
D91PL408NLB7460-1FS 91.5885.3F Sandvik  
D91PL408NLB7460-1FS 91.5885.3C Sandvik  

Kessler Axle Type D101/102

Kessler Axle Type Kessler Axle Part Number/Assembly Number OEM OEM Machine Number
D102PL340/527NLB4460-FS 101.1642.3H Atlas Copco ST1030
D102PL340/527NLB4460-FS 101.1643.3K Atlas Copco ST1030
D102PL340/527NLB4460-FS 101.1642.3F Atlas Copco ST1030
D102PL340/527NLB4460-FS 101.1643.3H Atlas Copco ST1030
D102PL341/528NLB8460 101.1345.3C CVS F279 & F280
D102PL341/528NLB7460-1FS 101.1301.3C DBT Shield Hauler
D102PL341/528NLB7460-1FS 101.1301.3A DBT Shield Hauler
D102 101.752.3 Fantuzzi FDC 420
D102PL341/528NLB8460 101.776.3G Fantuzzi FDC 420
D102PL341/528NLB-FBR 101.1343.3B GHH LF-9.3
D102PL341/528NLB5460 101.1501.3C GIA MK K635
D102PL341/528NLB8460 101.1020.3 Linde 42 Ton Forklift
D102PL341/528NLB8460 101.2225.3 Nacco Reach Stacker
D102PL341/528NLB8460 101.1936.3B Nacco Reach Stacker
D102PL340/527NLB4460-FS 101.1681.3E Sandvik LH410
D102PL340/527NLB4460-FS 101.2337.3B Sandvik LH410
D102PL341/528NLB8460 101.1349.3B Sany Heavy Industry Co. CRS450
D102PL341/528NLB8460 101.1349.3E Sany Heavy Industry Co. CRS450
D102PL341/528NLB8460 101.1349.3C Sany Heavy Industry Co. CRS450
D102PL341/528NLB8460 101.1503.3A Svetruck FLT 45 Ton
L102 101.2128.3C Nacco Reach Stacker
L102 101.976.3M Nacco Reach Stacker

Kessler Axle Type D106

Kessler Axle Type Kessler Axle Part Number/Assembly Number OEM OEM Machine Number
D106PL341/528NLB7460-1FS 106.1383.3 Atlas Copco ST1520
D106PL341/528NLB8460 106.1024.3 Fantuzzi RS50
D106PL341/528NLB10460 106.1270.2B Taylor TX-900

Kessler Drive Axle Product Specs

Type Dynamic Axle Loads Brakes Bolt Circle Diameter Selected Applications
D41 10 T*/22 T** TB, SB, NLB 275 mm Forklift Truck, towing tractor
D71 14 T*/30 T** TB, SB, DSB, NLB 335 mm Crane, material handling
D81 17 T*/40T** TB, SB, DSB, NLB 335/425 mm Forklift truck, dumper
D91 80 T TB, SB, NLB 425/500 mm/KF Loader, material handling, forklift truck
D101/D102 110 T SB, NLB 500 mm/KF Forklift truck, loader
D106 125 T SB, NLB 605 mm/KF Forklift truck, loader
D111 140 T NLB 605 mm/KF Forklift truck, Dumper
D121 200 T NLB KF Forklift truck