Chi tiết

  • Bình tích áp
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 3463

Bình tích áp dạng màng

Bình tích áp dạng túi

Bình tích áp dạng Piston

Dung tích: 0.32, 0.75, 1.0, 1.4, 2.5, 2.8, 4.0, 10.0, 20.0 lít

SB330-10A1/112U-330A 

SB330-20A1/112U-330A 

SB330-4A1/112U-330A 

SBO210-2.8E1/112U-210AK

SBO210-1.4E1/112U-210AB 
SBO210-0.75E1/112U-210AK
SBO210-0.32E1/112U-210AK